کلاس های بازآموزی و تقویتی ریاضی/ ویژه تابستان 1402

به صورت حضوری و آنلاین در پایه های مختلف

 

 

در کلاس ریاض آنلاین توجه به علایق دانش آموز و ایجاد انگیزه، یکی از گام‌های مهم و اساسی است و این امر فراگیر را برای ادامه روند آموزش مشتاق ترمی سازد.

گروه آموزشی اکولرن با کادری مجرب تا امروز تلاش کرده که به کمک دانش آموزان و خانواده هایشان بشتابد و با بهترین شیوه تدریس ریاضی به پیشرفت دانش آموزان عزیز کمک کند. این گروه تدریس ریاضی را از پایه و مفهومی انجام می دهد.

همگام و هم قدم با دانش آموز برای یادگیری عمیق ریاضی و تقویت از پایه و توجه به تفاوت های فردی در کلاس های آنلاین خصوصیکلاس ریاضی آنلاین

کلاس ریاضی آنلاین دبستان و دبیرستان تدریس خصوصی ریاضی آنلاین در این آموزشگاه از پایه سوم دبستان تا دهم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی و یازدهم تجربی می باشد

تدریس خصوصی ریاضی  راهی برای  بهبود روند یادگیری  ریاضی می باشد. در تدریس خصوصی ریاضی آموزگار توانایی ها و نقاط ضعف کودک را شناسایی می کند و در روند تدریس با جهت دهی صحیح  به تقویت آنها می پردازد.


icon

ایجاد اشتیاق در یادگیری

هنگام تدریس ریاضی به فراگیران توجه به علایق دانش آموز و ایجاد انگیزه، یکی از گام‌های مهم و اساسی است و این امر فراگیر را برای ادامه روند آموزش مشتاق تر می سازد.

icon

زمان بندی بر اساس انرژی

در تدریس خصوصی ریاضی توجه به خستگی  پذیری دانش آموز یکی از مهمترین نکات است. تاب آوری کودکان با یکدیگر فرق دارد، یک معلم آگاه این زمان بندی را بر اساس  توانایی فراگیر انجام می دهد.

icon

عشق به دانش آموزان

  عجله و شتاب زدگی در کلاس آنلاین ریاضی، اضطراب دانش آموز را بالا می برد و باعث می شود نتیجه کار معکوس شود. عشق به دانش آموز و تلاش برای رشد توانایی های او یکی از رمزهای موفقیت معلم است.

فعالیت ما

چرا انتخاب ما


در تدریس خصوصی ریاضی صبر و آرامش معلم شاه کلید است عجله و شتاب زدگی، اضطراب دانش آموز را بالا می برد و باعث می شود نتیجه کار معکوس شود. عشق به دانش آموز و تلاش برای رشد توانایی های او یکی از رمزهای موفقیت  معلم است.

در تدریس خصوصی ریاضی مقایسه ممنوع است… شاگرد ساعت 10 صبح با شاگرد دیگر متفاوتند. هر دانش آموز منحصر به فرد است و روش کار با او نیز چنین می باشد.. مقایسه فراگیران با یکدیگر تنها نا امیدی را افزایش می دهد و سود دیگری ندارد.

در تدریس خصوصی ریاضی هنگام حل تمرین معلم فقط نقش راهنما را دارد تا دانش آموز مستقل عمل کند و از وابستگی به معلم رها شود.

طرح های تخفیفی

از قیمت کلاس های خصوصی ریاضی به صورت آنلاین و غیر حضوری به صورت تلفنی آگاه شوید

کلاسها ی دو روز در هفته
پکیج یکماهه 8 جلسه
برای دبستان 20 درصد تخفیف
دبیرستان دوره اول 30 درصد تخفیف
دبیرستان دوره دوم 36 درصد تخفیفرعایت تکنیک های آموزش آنلاین

در تدریس خصوصی ریاضی به صورت غیر حضوری و آنلاین، آموزش را با فعالیت‌های ساده تر آغاز می کنیم و گام به گام دانش آموز را هدایت می کنیم در این فرآیند ما باید فقط نقش همراهی را بازی کنیم که به تماشای او پرداخته ایم و در صورت نیاز باید به کمک فراگیر بشتابیم.

در تدریس خصوصی و برگزاری کلاس های آنلاین ریاضی انتخاب مکان و زمان مناسب حائز اهمیت است.

در تدریس خصوصی ریاضی باید دقت کنیم که با تمرین و تکرار زیاد دانش آموزان را خسته نکنیم. اگر هم جایی نیاز به تکرار و نمرین وجود داشت با استفاده از ابزار و شیوه های متنوع، مباحث را به فراگیر آموزش دهیم

در تدریس خصوصی ریاضی توانایی تعمیم فراگیر افزایش می یابد و او می تواند مفهومی را که آموزش دیده است در شرایط مختلف به کار گیرد.