کلاس های بازآموزی و تقویتی ریاضی/ ویژه تابستان 1401

به صورت حضوری و آنلاین در پایه های مختلف

 

 

کتاب ریاضی پنجم دبستان، ارزیابی و نمونه سوالات

بررسی حداقل مطالب کتاب پنجم که دانش آموزان باید فرا بگیرند. در این نوشته کتاب پنجم را مورد ارزیابی قرار می دهیم و نکاتی را که در هر فصل می بایست دانش آموز بر آنها احاطه داشته باشد را بررسی می کنیم .البته نکاتی وجود دارند که با توجه به سلیقه معلم وهدف دانش آموزبه صورت انفرادی کار خواهد شد نکات بررسی شده در این نوشته حداقل ها هستند.

کتاب ریاضی پنجم شامل هفت فصل می باشد.

فصل اول: عددنویسی و الگوها

فصل دوم: کسر

فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد

فصل چهارم: تقارن و چندضلعی ها

فصل پنجم: عددهای اعشاری

فصل ششم: اندازه گیری

فصل هفتم: آمار و احتمال

هر کدام از این فصلها شامل بخش هایی هستند که درک تمام این بخشها بایستی توسط معلمی آگاه و دلسوز انجام پذیرد.

تدریس صحیح ،بررسی یادگیری دانش آموز از طریق پرسش و پاسخ مستمر و حل تمرین به صورت منظم کارهایی هستند که در کلاس های تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان توسط من انجام می پذیرد.

برای بررسی توانایی دانش آموزان عزیز این بخشها برای هر فصلی بررسی می شود تا دانش آموزان و والدین توانایی بررسی سطح دانش خود و فرزندانشان را داشته باشند و در صورت نیاز به معلمی مجرب مراجعه کنند و مشکالتشان را حل کنند ابتدا از فصل اول عددنویسی و الگوها آغاز می کنیم.

دانش آموز باید عددنویسی و محاسبات عددی نظیر ضرب ،تقسیم و جمع و تفریق را از کالس چهارم یاد گرفته باشد و در این فصل آنها را توسعه دهد. در عدد نویسی میلیارد را می آموزد و تقریب را که سال قبل فرا گرفته تمرین می کند و نکات جدیدی را در مورد آن تجربه می کند. او باید جمع و تفریق مرکب را در این فصل آموخته باشد .

بایستی الگوهای مثلثی و مربعی و الگوهای روبهجلو و عقب را آموخته باشد. حل مساله با انجام محاسبات را فرا گرفته باشد که در تمرینهای این بخش محک خواهد خورد.

 

دانلود نمونه سواالت ریاضی فصل اول کتاب پنجم