کلاس های بازآموزی و تقویتی ریاضی/ ویژه تابستان 1400

به صورت حضوری و آنلاین در پایه های مختلف

 

 

نکات مهم یادگیری ریاضی دانش آموزان دوره ابتدایی و دبیرستان

 

سخنی با والدین

با عرض سلام و احترام نکات مهم یادگیری ریاضی برای دانش آموزان دوره ابتدایی و دبیرستان به خصوص پیرامون یادگیری ریاضی سال های دوره دوم ابتدایی و سالهای دوره اول دبیرستان مطرح می گردد. این مطالب به دو قسمت بررسی فهرست کتابهای ریاضی چهارم و پنجم وششم در قسمت اول و بررسی فهرست کتابهای ریاضی هفتم و هشتم و نهم در قسمت دوم تقسیم می شود.

ابتدا بررسی سالهای چهارم و پنجم و ششم ابتدایی را خدمتتان عرض می کنم که بسیار کاربردی است.

والدین عزیز فهرست کتاب چهارم و پنجم و ششم دبستان را با یکدیگر مقایسه کنید .چه چیزی نظر شما را به خود جلب می کند.برای راحتی شما بنده آن را انجام می دهم.

فهرست کتاب چهارم ابتدایی

فصل یک- اعداد،الگوها

فصل دو- کسر

فصل سه - ضرب و تقسیم فصل چهار- اندازه گیری

فصل پنج - عدد مخلوط و اعشاری

فصل شش- شکل های هندسی

فصل هفت- آمار و احتمال

فهرست کتاب پنجم ابتدایی

فصل یک- عدد نویسی والگوها

فصل دو- کسر

فصل سه- نسبت، تناسب، درصد

فصل چهار- تقارن و چند ضلعی

فصل پنج - اعداد اعشاری

فصل ششم- اندازه گیری

فصل هفت- آمار و احتمال

فهرست کتاب ششم ابتدایی

فصل یک- عدد و الگوهای عددی

فصل دو- کسر

فصل سه- اعداد اعشاری

فصل چهارم- تقارن و مختصات

فصل پنجم- اندازه گیری

فصل ششم- کسر،نسبت، تناسب

فصل هفتم- تقریب

اگر خوب دقت کنید ،مطالب این سه سال موضوعاتی هستند که مکمل یکدیگرند و از چهارم شروع می شوند و سال به سال کامل و کاملتر می شوند تا در کلاس ششم به تکامل برسند .دانش آموز در صورت دریافت درست مطالب ، سال هفتم ،هشتم و نهم را به خوبی سپری می کند و چون مطالب این سه سال را به خوبی فراگرفته است،آمادگی یادگیری مطالب جدید را دارد.پایه همه این ها کلاس سوم جدول ضرب می باشد که در دوره اول ابتدایی بایستی قوی شده باشد.پس از آن مطالب باید در سالهای بعد دسته بندی شوند ودانش آموزان بر هریک از آنها مسلط شوند با توجه به اهمیت موضوع در این سه سال نام برده شده ،کمک گرفتن از یک معلم خصوصی ریاضی مجرب احساس می شود تا بتواند مطالب را به طور منظم و پیوسته آموزش دهد.

متاسفانه دانش آموزان ممکن است در این سالها به اضطراب ریاضی مبتلا شوند که این مشکل فقط در سایه یک معلم آگاه حل خواهد شد.در صورتی که نتوانید این مشکل را حل کنید تا کنکور همراه دانش آموزان خواهد بود و بر آینده آنها تاثیر منفی می گذارد.تمرین مستمر به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند در این درس پیشرفت کنند و این مهم محقق نخواهد شد مگر با یاری معلمان دلسوزی که به صورت فردی با فرزند شما روند تدریس خصوصی ریاضی را ادامه دهند.در دنیای دیجیتال امروز که تمرکز بر درس برای برخی از دانش آموزان امری محال گشته است وجود معلمی کاردان در کنار دانش آموز که به صورت تخصصی ریاضی را تدریس کند،بیش از پیش احساس می شود.گروه تخصصی ما برای دانش آموزان بر اساس نیازهایشان برنامه ریزی می کند و تدریس بر اساس تفاوت های فردی انجام می گیرد و دانش آموز مطالب را به خوبی درک خواهد کرد.

اکنون نوبت آن رسیده که نکاتی پیرامون سالهای ابتدایی دبیرستان سه سال هفتم ،هشتم و نهم مطرح کنیم: ابتدا عنوان مطالبی که دانش آموز باید در این سه سال فرا گیرد به طور اجمالی به نظرتان می رسد.

کتاب ریاضی هفتم

فصل اول: راهبردهای حل مسئله

فصل دوم: عددهای صحیح

فصل سوم: جبر و معادله

فصل چهارم: هندسه و استدالل

فصل پنجم: شمارندهها و اعداد اول

فصل ششم: سطح و حجم

فصل هفتم: توان و جذر

فصل هشتم: بردار و مختصات

فصل نهم: آمار و احتمال

کتاب ریاضی هشتم

فصل اول: عددهای صحیح و گویا

فصل دوم: عددهای اول

فصل سوم: چندضلعی ها

فصل چهارم: جبر و معادله

فصل پنجم: بردار و مختصات

فصل ششم: مثلث

فصل هفتم: توان و جذر

فصل هشتم: آمار و احتمال

فصل نهم: دایره

کتاب ریاضی نهم

فصل اول: مجموعه ها

فصل دوم: عددهای حقیقی

فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه

فصل چهارم: توان و ریشه

فصل پنجم: عبارتهای جبری

فصل ششم: خط و معادله های خطی

فصل هفتم: عبارت های گویا

فصل هشتم: حجم و مساحت

نکته بسیار مهم در شروع ریاضی دبیرستان فصل اول کتاب هفتم راهبردهای حل مساله است که فقط اینجا مطرح می شود و دانش آموز را به فکر وا می دارد و در ظاهر همینجا نیز پایان می یابد اما در باطن پایه تفکر دانش آموز را می سازد و به دید او وسعت می دهد.این مبحث نیاز به کار و تلاش دارد زیرا مطلبی جدید از دید دانش آموزان محسوب می شود و در نگاه اول برای آنها سخت می باشد.

بهترین حالت برای یادگیری آن استفاده از تدریس خصوصی است، زیرا بعضی از این راهبردها نیاز به فوت کوزه گری دارد.فصلهای سوم و چهارم و پنجم آغاز مطالب جدیدی است که تا نهم ، ادامه می یابد .بقیه فصلها ادامه مطالب سالهای دبستان می باشد که در سال هفتم تکامل یافته است.

سال هشتم بسیار مهم و حساس است فصل ششم مثلث بسیار کاربردی است و اگر دانش آموز، آن را یاد نگیرد سال نهم نیز به مشکل بر می خورد. فصل نهم دایره نیز مهم است.

کتاب ریاضی نهم بسیار کتاب خوبی است با مطالبی شیرین در صورتی که انتخاب رشته شما ریاضی یا تجربی باشد درک و فهم مطالب کتاب بسیار کاربردی خواهد بود و کار را برای کلاس دهم سهل تر خواهد کرد. دقت کنید در سالهای هفتم ، هشتم و نهم نیز همان تکاملی را که در سالهای ابتدایی دیدیم به گونه ای دیگر مشاهده می کنیم و این حرکت زنجیر وار کتابهای درسی، بسیار هدایت کننده است

که باعث می شود دانش آموزان ضعیف راحت تر به نتیجه برسند.

اگر دانش آموزی مشکلی داشت می تواند با مرور سالهای قبل مشکل را حل کند. گروه آموزشی ما دقیقا این کار را انجام می دهد و تابستان ها با برگزاری کلاس های رفع اشکال فردی و گروهی آنان را برای سال جدید آماده می کند و درسال تحصیلی در صورت نیاز دانش آموز به یادگیری مطالب سالهای گذشته ، او را یاری می کند.

فرآیند یادگیری درکنار ما فرآیندی جذاب است. ما افزون بر نتیجه به مسیر هم نگاه می کنیم و این سفر سخت را برای دانش آموزان تبدیل به سفری دلپذیر می کنیم.دانش آموز و روحیه اش برای ما مهمترین نکته است و بعد از آن نتیجه برایمان اهمیت پیدا می کند.ما در کنار شما و فرزندانتان هستیم تا مسیر را آسوده بپیماییم.