کلاس های بازآموزی و تقویتی ریاضی/ ویژه تابستان 1402

به صورت حضوری و آنلاین در پایه های مختلف

 

 

چگونه خود را برای امتحان ریاضی پایه هفتم آماده کنیم؟

 ریاضی پایه هفتم

اکنون که این مقاله در حال نوشته شدن است ، فروردین ماه هزار و چهارصد و یک است  و به امتحانات ترم دوم نزدیک شده ایم در این زمان شما دانش آموزان  عزیزم فرصت جبران کم کاریهای گذشته و جمع بندی مطالب را دارید به همین علت لازم دانستم تا راهکاری را ارائه دهم تا شما عزیزانم خود را محک بزنید و در صورت نیاز از آموزگاری مجرب کمک بطلبید. این کار نیاز به زمان دارد و کاری نیست که بتوان آن را به شب امتحان موکول کرد ، شب امتحان مخصوص مرور اطلاعات و حل سوال امتحانی است.
قبل از هر چیزی باید بدانید که کتاب ریاضی هفتم شامل چند فصل است و هر فصل کتاب در مورد چه موضوعی صحبت کرده است. سپس باید صفحات آخر هر فصل را که با عنوان مرور فصل در آخر هر فصل گنجانده شده است بررسی کنید، برای درک بهتر موضوع در این مقاله مفصل صحبت خواهیم کرد.

در قدم اول از فصل های کتاب و توضیحات آغاز کنید  و در آخر با استفاده از نمونه سوالات امتحانی فصل به فصل که به صورت طبقه بندی شده هستند استفاده کنید.برای آشنایی شما با این نوع سوالات مجموعه سوالاتی که شامل نه فصل کتاب هستند، به صورت خلاصه آخر مقاله قرار گرفته اند، تا شما را در انجام هرچه بهتر ارزیابی از خودتان، یاری کند.
مهم ترین نکته ای که در آماده شدن برای امتحان ریاضی باید بدانید این است که مطالعه کتاب به تنهایی کافی نیست و حل کردن تمرین های مختلف مکمل آن خواهد بود .دسته بندی اطلاعات و بررسی مسائل مختلف ، دیدن شباهتها و تفاوتها ، جست و جوی روشهایی که یادگیری درس ریاضی را تسهیل کند وبیان مسائل به زبان ساده ، قابل فهم و پیدا کردن قراردادهای شخصی که شما را در حل مساله یاری کند نکات مهمی هستند که باید به آنها توجه شود. پس از انجام همه این کارهای مذکور زمان مطالعه فصل به فصل کتاب آغاز می شود،پس از مطالعه فصل و حل مثالهای کتاب و مطالعه جزوات و حل مثال های معلم نوبت به قسمت مرور فصل می رسد که باید آن را با وسواس زیادی انجام دهید.

متاسفانه این قسمت از کتاب در بیشتر موارد،مورد بی مهری قرار می گیرد.اما انجام آن یکی از واجلات است .مرور فصل را طبق آنچه کتاب گفته به پیش ببرید یکی از نقاط قوت این قسمت ارائه مثالهایی است که از شما خواسته است .

آموزگاران ژاپنی معتقدند که دانش آموزان در صورتی می توانند مثال یا مساله برای مطالب درسی ارائه دهند که آن مطلب را به خوبی درک کرده باشند. از طرف دیگر تمرینهای ترکیبی نیز بسیار حائز اهمیت هستند.بعد از انجام این مراحل سوالات مربوط به فصل مورد نظر را حل کنید، پس از انجام این کار برای همه فصلها ،مفاهیمی را که اشکال یا ابهام دارید به طور دقیق بررسی و رفع ابهام کنید در صورتی که به مشکلی برخورد کردید که از حل آن عاجز بودید.مطمئن باشید به تدریس خصوصی ریاضی پایه هفتم نیاز دارید و  از معلم خصوصی پایه هفتم کمک بگیرید.در غیر این صورت نمونه سوالات امتحانی نوبت اول در صورتی که امتحان نوبت اول دارید و نمونه سوالات امتحانی نوبت دوم را در صورتی که امتحان نوبت دوم دارید ،حل کنید.

نمونه سوالات فصل به فصل آخر مقاله گنجانده شده است البته این هاکل سوالات این مجموعه نمی باشد و کل مجموعه در کلاسهای درس ریاضی اکولرن به دانش آموزان مرکز تدریس خواهد شد اینجا از نه فصل کتاب مثالهایی آورده ایم که البته مطالعه آنها هم خالی از لطف نخواهد بود. دانش آموزان عزیزم رمز موفقیت در درس ریاضی تکرار و تمرین مداوم است قدمهای کوچک ولی پیوسته نتایج شگفت انگیزی خواهند داشت.اثر مرکب را فراموش نکنید دانش آموزان ضعیفی را دیده ام که با کار روزانه اندک در درس ریاضی به علت مداومت روزانه توانسته اند نتایج درخشانی به دست آورند.


نمونه سوالات امتحانی فصل به فصل ریاضی هفتم
فصل اول راهبردهای حل مساله
کشاورزی تعدادی مرغ و گوسفند دارد. اگر حیوانات او روی هم دوازده سر و سی پا داشته باشند. تعداد مرغها و گوسفندهای این کشاورز را حساب کنید؟
دو عدد صحیح پیدا کنید که حاصل ضرب آنها هجده و حاصل جمع آنها کمترین مقدار ممکن باشد
حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.
 
فصل دوم عددهای صحیح
جمله های درست و نادرست را مشخص کنید.
حاصل جمع هر عدد با قرینه اش برابر صفر است.
قرینه هر عدد منفی از صفر بزرگتر است.
حاصلضرب دو عدد منفی یک رقمی، همواره یک عدد مثبت دو رقمی است.
بزرگترین عدد صحیح منفی دورقمی عدد منفی نود ونه است.
جسمی با دماي بیست و چهار درجه بالاي صفر را در سردخانه اي قرار داده ایم. جسم به دماي نه درجه زیر صفر رسیده است. جسم چند درجه سرد شده است؟
حاصل عبارات زیر را به دست آورید.  
فصل سوم جبر و معادله
این معادله را حل کنید.
 
مساله های زیر را با استفاده از معادله حل کنید.
اگر به چهار برابر عددي بیست و چهار واحد اضافه کنیم، حاصل شش برابر همان عدد می شود. آن عدد کدام است؟
مجموع سه عدد فرد متوالی هشتاد ویک  است. عدد بزرگتر را بیابید.
فصل چهارم هندسه و استدلال
در شکل زیر پاره خط به شش قسمت مساوی تقسیم شده است .روابط داده شده را کامل کنید.
 
 
فصل پنجم شمارنده ها و اعداد اول
اعداد اول کوچکتر از پنجاه را بنویسید.
در هر مورد اعداد یا عدد خواسته شده را بنویسید.
دو عدد اول که مجموعشان سی می شود.
دو عدد اول که تفاضلشان چهار می شود.
می خواهیم اتاقی به ابعاد پانزده ،بیست و سی را با جعبه هاي مکعبی به طول و عرض و ارتفاع یکسان پر کنیم. بزرگترین ضلع براي این مکعب را بدست آورید و محاسبه کنید چند عدد جعبه در اتاق جا می شود؟
در یک عروسی دو نوع لامپ سبز و زرد نصب شده اند، لامپ زرد هر هجده ثانیه یکبار و لامپ سبز هر بیست و چهار ثانیه یکبار روشن می شود اگر اولین بار هر دو با هم روشن شده باشند، پس از گذشت چند ثانیه براي دومین بار هر دو لامپ با هم روشن می شوند؟

فصل ششم سطح و حجم
با رسم شکل نشان دهید، که حجم روبه رو از جهات مشخص شده به چه شکلی دیده می شود.
 
منبع آبی به شکل استوانه داریم، که شعاع قائده آن چهار و ارتقاع آن ده متر است. می خواهیم بدنه خارجی و سقف آن را رنگ بزنیم. چه مساحتی را باید رنگ بزنیم؟
حجم شکل زیر را محاسبه کنید.
 
فصل هفتم توان و جذر
عبارتهای توان دار زیر را ساده کنید و پاسخ را به صورت توان دار بنویسید.
 
جذر تقریبی عدد چهل و یک را به دست آورید.
جذر دقیق عبارت روبه رو چیست؟
 
فصل هشتم بردار و مختصات
 
 
فصل نهم آمار و احتمال
در یک مدرسه راهنمایی تعدادکتابهایی که دانش آموزان امانت گرفته اند به صورت زیر است .جدول داده ها را کامل کنید و نمودار دایره ای را رسم کنید.
 
در کیسه ای چهار مهره زرد، سه مهره سفید و دو مهره آبی هست. اگر بخواهیم یک مهره را بدون نگاه کردن از کیسه بیرون بیاوریم احتمال بیرون آمدن کدام مهره از بقیه بیشتر است؟
احتمال بیرون آمدن مهره سفید چقدر است؟
 احتمال بیرون آمدن مهره سفید یا آبی چقدر است؟
 اینها نمونه سوالات مختصری جهت آشنایی شما با نمونه سوالات امتحانی نه فصل کتاب هستند ،باشرکت در کلاسهای اکولرن نمونه سوالات بیشتری در اختیارتان قرار خواهد گرفت اکولرن مخصوص بهترینهاست.