کلاس های بازآموزی و تقویتی ریاضی/ ویژه تابستان 1400

به صورت حضوری و آنلاین در پایه های مختلف

 

 

کتاب ریاضی ششم: ارزیابی و نمونه سوالات

بررسی حداقل مطالب کتاب ششم که دانش آموزان باید فرا بگیرند. در این نوشته کتاب ششم را مورد ارزیابی قرار می دهیم و نکاتی را که در هر فصل می بایست دانش آموز بر آنها احاطه داشته باشد را بررسی می کنیم . البته نکاتی وجود دارند که با توجه به سلیقه معلم وهدف دانش آموزبه صورت انفرادی کار خواهد شد نکات بررسی شده در این نوشته حداقل ها هستند.

کتاب ریاضی ششم شامل هفت فصل می باشد.

فصل اول- عدد و الگوهای عددی

فصل دوم- کسر

فصل سوم- اعداد اعشاری

فصل چهارم- تقارن و مختصات

فصل پنجم- اندازه گیری

فصل ششم- کسر،نسبت، تناسب

فصل هفتم- تقریب هر کدام از این فصلها شامل بخشهایی هستند که درک تمام این بخشها بایستی توسط معلمی آگاه و دلسوز انجام پذیرد.

تدریس صحیح ، بررسی یادگیری دانش آموز از طریق پرسش و پاسخ مستمر و حل تمرین به صورت منظم کارهایی هستند که در تدریس خصوصی ریاضی انجام می پذیرد.

برای بررسی توانایی دانش آموزان عزیز این بخشها برای هر فصلی بررسی می شود تا دانش آموزان و والدین توانایی بررسی سطح دانش خود و فرزندانشان را داشته باشند و در صورت نیاز به معلمی مجرب مراجعه کنند و مشکالتشان را حل کنند ابتدا از فصل اول عدد و الگوهای عددی آغاز می کنیم: در این فصل دانش آموز باید بتواند در ادامه سال پنجم الگوهایی را که فاصله عددیشان ثابت است را بررسی کند ، رابطه آنها را به دست آورد و با استفاده از رابطه عدد مثال هزارم را به دست آورد و یا عددی از الگو را به او بدهند و او بگوید این عدد چندمین عدد الگوست. با توجه به صلاح دید معلم دانش آموز باید با الگوهای مربعی ، مکعبی ، فیبوناچی و ... آشنا شود. آشنایی با اعداد زوج و فرد بسیار حائز اهمیت است .

کشف رابطه آنها و برخورد با آنها در چهار عمل اصلی ،بدون دانستن مقدار عدد با توجه به زوج و فرد بودن آن ها بتواند زوج یا فرد بودن پاسخ را دریابد. مضربهای اعداد را فهمیده باشد و بتواند مضرب هزارم یا ...ام را هم به دست آورد و بتواند مضرب اعداد را تشخیص دهد.عدد نویسی را تا صدگان میلیارد به عدد و حروف بداند. اعداد را به صورت تقریبی بنویسد.ارزشهای مکانی اعداد را بشناسد و بتواند اعداد را مقایسه کند. اعدادی را که با ارقام مساله و شرایط خاص باید بنویسد را به دست آورد.مثال عددی هشت رقمی با ارقام ... بدون تکرار یا با تکرار ،زوج یا فرد باشد. یکی از نکات مهم دیگر ،بخشپذیری ها هستند که بسیار مهم هستند و تا سالهای پایانی دبیرستان کاربرد دارند. اما آخرین قسمت این فصل آشنایی با اعداد صحیح است و مقایسه آنها با یکدیگر و دانستن قرینه اعداد و اولویت در انجام چهار عمل اصلی می باشد این قسمت در کلاس هفتم کامل می شود.

ادامه مطلب را به همراه نمونه سوالات ریاضی ششم از لینک زیر دانلود فرمایید

دانلود نمونه سوالات ریاضی فصل اول کتاب ششم